Politike sistema menadžmenta

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

“Gudmark Group“ d.o.o. Šabac, vrhunskim kvalitetom proizvoda, pouzdanim i bezbednim poslovanjem postiže visoku konkurentnost, efikasnost i održivi uspeh.

“Gudmark Group” d.o.o. Šabac, je proizvođač boja i lakova koji nudi jednostavna i ekološka rešenja za zaštitu i dekoraciju razlicitih površina u enterijeru i eksterijeru.

U skladu sa svojom vizijom, misijom i strategijom doneli smo Politiku integrisanog sistema menadžmenta, kojom iskazujemo svoju opredeljnost da kroz naše poslovanje pokažemo da smo

pouzdani, profesionalni i inovativni.

U svom radu primenjujemo Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007, SORS 9000/14 i SORS 9423/18.


CILJEVI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

  • zadovoljstvo korisnika kvalitetom proizvoda uz poštovanje svih ugovorenih zahteva;
  •  uspostavljanje i negovanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i svim drugim zainteresovanim stranama, u cilju stvaranja novih vrednosti i obostranog poverenja;
  • poštovanje svih važećih zakonskih propisa, zahteva životne i radne sredine, kao i svih drugih tehničkih preporuka i pravila dobre prakse;
  •  zaštita životne sredine kroz sprečavanje zagađenja, smanjenje potrošnje energije, smanjenje proizvodnje otpada i očuvanje prirodnih resursa;
  • neprestana briga o zdravlju i bezbednosti svih zaposlenih i angažovanih radnika, kroz stalnu kontrolu procesa i razvoj prevencije;
  • stalno pracenje i upravljanje rizicima u radnoj i životnoj sredini, kako bi se mogucnost udesa svela na minimum;
  • težnja ka razvoju i unapređenjima u oblasti poslovanja u skladu sa svetski priznatim tehnikama;
  •  neprekidno poboljšavanje efektivnosti sistema menadžmenta i ucinaka poslovanja