Politike sistema menadžmenta

ZORKA COLOR je metodom javne aukcije privatizovana 11. jula 2002. godine i jedna je od prvih firmi u Srbiji i Crnoj Gori koja je promenila vlasničku strukturu i postala privatna firma. Već u prvoj godini poslovanja investirano je više nego što je ugovorom predvideno za 5 godina, odnosno skoro 150.000.000,00 dinara, a površinski smo se proširili za oko 9.000m2.

Na Novosadskom Sajmu građevinarstva 2004. godine smo dobili zlatne medalje za kvalitet dva naša prizvoda Decolux Lazurni premaz i Zoralux Emajl lak. Tokom 2006.godine je završen i proces izmene dizajna ambalaže, koja je sada mnogo atraktivnija i prakticnija. Zadovoljenje potreba kupaca je naš primarni cilj. U sektoru razvoja i primene se konstantno radi na osvajanju novih tehnologija, a vrši se atestiranje i reatestiranje postojećih proizvoda u odgovarajućim institutima u zemlji i inostranstvu.

Zadržavanje postojećeg visokog kvaliteta proizvoda i prihvatljivog nivoa cena, kao i permanentno obogaćivanje proizvodnog programa proizvodima koji su prilagođeni potrebama modernog potrošaca predstavljaju garanciju da ce Tikkurila Zorka biti sve prepoznatljiviji simbol za kvalitetne premaze u celom regionu.

Pohvale koje svakodnevno dobijamo od naših potrošaca, kao i pozitivni komentari od, za nas najstrožih kriticara, majstora daje nam za pravo da se osećamo zadovoljnim i obavezuje nas da u svakom pogledu nastavimo da napredujemo.


U našem poslovanju pažnju usmeravamo na:

  • Zakonske propise i njihove promene
  • Očekivanja i zahteve kupaca
  • Trendove globalnog i poslovnog okruženja
  • Mogućnost za nove inovacije i rešenja

Tikkurila doo Šabac je usaglašena i radi po zahtevima sledećih standarda:

  • ISO 9001: 2008
  • ISO 14001: 2004
  • OHSAS 18001: 2007

Sve sertifikate možete pogledati na https://zorkacolor.com/preuzimanja