Kompanija

Boje sa preporukom

Fabrika je osnovana i počela sa radom 1975. godine pod nazivom Zorka - Prerađivačka hemija. Metodom javne aukcije privatizovana je 11. jula 2002. godine i postala jedna od prvih firmi u Srbiji i Crnoj Gori koja je promenila vlasničku strukturu i registrovana kao privatna firma. Akvizicija i pripajanje finskoj grupaciji Tikkurila izvršena je 2011. godine.

Da bi tokom 2014. godine, kompanija dodatno ojačala svoju poziciju na tržištu Srbije i na izvoznim tržištima u regionu Balkana, definisana je podela tržišta na dva tržišna segmenta: profesionalci i potrošači; na osnovu čega su i prilagođene buduće prodajne i marketinške aktivnosti kompanije. Konstantan rast prodaje na domaćem tržištu i uspešan plasman proizvoda na inostranim tržištima potvrđuju ispravnost pristupa na kome se bazira naše poslovanje. Dobar odnos cene i kvaliteta, neprestano ulaganje u istraživanje i razvoj, ulaganja u savremene tehnologije, kao i stručno usavršavanje zaposlenih su garancija dalje ekspanzije na aktuelnim i ulaska na nova tržišta.

Krajem decembra 2017. godine Finska grupacija Tikkurila OYJ je postigla dogovor o prodaji celokupnog akcijskog kapitala kompanije u Srbiji lokalnom menadžmentu. Kompanija u Srbiji i regionu posluje pod novim imenom, Gudmark Group d.o.o. Šabac, koje je zvanično u upotrebi od 16. januara 2018. godine. Kompanija će nastaviti započete aktivnosti i projekte koji imaju za cilj unapređenje poslovnog rezultata, jačanje tržišne pozicije na svim tržištima regiona uz proširenje proizvodnog asortimana u 2018. godini, a sve u skladu sa tržišnim zahtevima i očekivanjima.

Gudmark Group d.o.o. će nastaviti sa distribucijom Tikkurila proizvoda na Balkanu i unapređenju prodaje na svim tržištima regiona uz jačanje brenda, koji je postao sinonim za kvalitet. Vodeći računa o zahtevima i potrebama tržišta, portfolio Tikkurila proizvoda je pažljivo razvijen nastojeći da ponudi sva rešenja za spoljašnje i unutrašnje zidove, drvene i metalne površine, puteve, krovove, podove, funkcionalna i efekt rešenja i ujedno uvažavajući sve građevinske, zdravstvene, ekološke , estetske i arhitektonske standarde uređenja prostora.

Gudmark Group d.o.o. predstavlja kompaniju sa dugom tradicijom proizvodnje boja i lakova, za primenu u enterijeru i eksterijeru na različitim tipovima podloga, i prepoznatljiv je simbol za kvalitetne premaze u celom regionu.

O kvalitetu proizvoda Gudmark Group d.o.o. svoj sud daju i eminentni instituti iz zemlje i inostranstva, kao što su IMS iz Beograda, Kermy iz Mađarske, Loyd iz Nemačke...