Kompanija

TIKKURILA Boje sa preporukom

TIKKURILA doo je kompanija sa dugom tradicijom proizvodnje boja i lakova, i prepoznatljiv je simbol za kvalitetne premaze u celom regionu. Konstantan rast prodaje na domacem tržištu i uspešan plasman naših proizvoda na inostranim tržištima potvrduju ispravnost pristupa na kome se bazira naše poslovanje. Dobar odnos cene i kvaliteta, neprestano ulaganje u istraživanje i razvoj, ulaganja u savremene tehnologije, kao i strucno usavršavanje zaposlenih su garancija dalje ekspanzije na aktuelnim i ulaska na nova tržišta.

O kvalitetu proizvoda TIKKURILA doo svoj sud daju i eminentni instituti iz zemlje i inostranstva, kao što su IMS iz Beograda, Kermy iz Madarske, Loyd iz Nemacke... U skladu sa savremenim principima i konceptima poslovanja sertifikovali smo: ISO 9001:2000 - sistem menadzmenta kvalitetom, ISO 14001:2004 - sistem upravljanja zastitom zivotne sredine i OH&S 18001:2007- sistem upravljanja zdravljem i bezbednoscu na radu. U 2005.-oj godini su postignuti najbolji rezultati u istoriji kompanije, i u proizvodnji i u prodaji naših proizvoda. U 2006.-oj godini nastavljamo sa ekspanzijom na tržištima na kojima smo prisutni (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Metohija, Hrvatska i odnedavno Poljska), i pocinjemo sa izvozom na nova tržišta…

Da bi tokom 2014.godine, kompanija „Tikkurila Zorka“ dodatno ojačala svoju poziciju na tržištu Srbije i na izvoznim tržištima u regionu Balkana, definisana je podela tržišta na dva tržišna segmenta: profesionalci i potrošači; na osnovu čega su i prilagođene buduće prodajne i marketinške aktivnosti kompanije.

Oktobra 2015 godine kompanija je promenila ime u Tikkurila DOO Šabac.

U cilju zadovoljenja potreba tržišnog segmenta Profesionalci, formiran je novi pod brend Zorka Profi – proizvodi za profesionalnu upotrebu, u okviru kojeg su svrstane dve grupe proizvoda:

1. grupa dekorativnih proizvoda u oblasti građevinarstva

2. grupa industrijskih proizvoda u oblasti antikorozivne zaštite metala.

3. U okviru marketinških aktivnosti u okviru ovog tržišnog segmenta osmišljen je i urađen novi logo pod brenda Zorka Profi, redizajn ambalaže, kao i kompletni marketinški materijali sa ciljem postizanja potpune pristupačnosti po pitanju cena, kvaliteta i tržišne prisutnosti.

U svojoj širokoj paleti proizvoda u okviru brenda Zorka Color nalazi se veliki broj dekorativnih i industrijskih premaza. Dekorativni premazi za za unutrašnju i spoljašnju zaštitu i dekoraciju zidnih i fasadnih površina obuhvaćeni su podbrenodvima  Primera, Linea, Vitekol i Effecta, dok su preoizvodi za unutrašnju i spoljašnju zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina obuhvaćeni su podbrendovima Zoralux, Decolux, Duropal i Elaton.

Proizvodi za parket na rastvaračkoj bazi obuhvaćeni su podbrendom Expert.