Obaveštenje o promeni poslovnog imena

Poštovani partneri,


Obaveštavamo vas da je Tikkurila d.o.o. Šabac promenila poslovno ime kompanije u Gudmark Group d.o.o. Šabac, koje je zvanično u upotrebi od 16.01.2018.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da su svi ostali identifikacioni podaci kompanije ostali nepromenjeni te da u vašim poslovnim knjigama izvršite samo navedenu promenu.


Molimo vas da sve fakture i ostala poslovna dokumenta koja ubuduće budete izdavali glase na novo ime kompanije. Radujemo se nastavku uspešne poslovne saradnje u obostranom interesu.S poštovanjem,

Gudmark Group d.o.o. Šabac